4 Ιουλίου, 2022

Τὸ ἠχητικὸ τῆς ἐκδήλωσης γιὰ τὸν π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλο

Τὸ ἠχητικὸ τῆς ἐκδήλωσης γιὰ τὸν π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλο ποὺ εἶχε πραγματοποιηθεῖ στὶς 20 Μαρτίου 2022 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ».