24 Ιουλίου, 2024

π. Ἐλευθέριος Μπαλάκος – Ὀρθοδοξία καὶ Ἱεραποστολὴ

Ὁμιλία τοῦ πατρὸς Ἐλευθερίου Μπαλάκου μὲ θέμα, “Ὀρθοδοξία καὶ Ἱεραποστολὴ” στὴν αἴθουσα τοῦ κτήματος τῆς Ἀδελφότητος ἡ “Ζωή”, στὶς 24 Μαρτίου 2024, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=