8 Ιουνίου, 2024

Καλὴ Ἀνάσταση, χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένο Πάσχα!

Ὢ θείας! ὢ φίλης! ὢ γλυκυτάτης σου φωνῆς! μεθ᾿ ἡμῶν ἀψευδῶς γάρ, ἐπηγγείλω ἔσεσθαι, μέχρι τερμάτων αἰῶνος, Χριστέ, ἣν οἱ πιστοί, ἄγκυραν ἐλπίδος, κατέχοντες, ἀγαλλόμεθα.

θ’ ὠδὴ τοῦ ἀναστάσιμου Κανόνα

(Απόδοση: Ω θεϊκή, ώ αγαπημένη, ω γλυκύτατη φωνή! Μας υποσχέθηκες, εσύ που δεν γνωρίζεις το ψέμα, πως θα είσαι μαζί μας μέχρι την αιωνιότητα, Χριστέ. Αυτή τη φωνή σαν άγκυρα ελπίδας την κρατούμε οι πιστοί και αγαλλόμαστε.)

 

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=