4 Ιουνίου, 2024

Ἐνδιαφέρουσες παρουσιάσεις

13-2-2024

Ἡ ὁμιλία τοῦ Δρ. Βασίλη Πετρουλέα, Φυσικοῦ, Διευθυντὴ Ἐρευνῶν στὸ ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”,

μὲ τίτλο, Ἐκχωρῶντας στὰ Μηχανήματα τὸ “Δικαίωμά μας στὴν ἀλήθεια” βρίσκεται στὴ διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=JWt5giMjfAM

Ἡ ὁμιλία δόθηκε στὸ 46ο Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ Συλλόγου “Μ. Βασίλειος” μὲ γενικὸ τίτλο “Τὸ δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ στὴν ἀλήθεια”.

 

7-5-2023

Ὁμιλία ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 7 Μαΐου στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ “Ζωή”, στὴν Ἁγία Παρασκευή

ἀπὸ τὸν Πολιτικὸ Ἐπιστήμονα καὶ Συγγραφέα κ. Κωνσταντίνο Χολέβα,

μὲ θέμα “100 χρόνια ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης καὶ ἀπὸ τὴ Σύμβαση Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν”.

 

30-1-2023

«Γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς» – Γιάννης Κ. Τσέντος
Δρ Φιλοσοφίας, Δ/ντὴς Σύνταξης περιοδικῶν Ἀκτῖνες καὶ Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος
Στὸ πλαίσιο ἀφιερώματος τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων
γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή

26-11-2022

Μεγάλη ἐκδήλωση τῶν Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν Σωματείων “Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος”
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων ἡ “ΖΩΗ”,
ὀργανωμένη ἀπὸ τὸν Σύλλογο Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς “Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος”,
στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁδὸς Καρύτση 14, Ἀθήνα

19-6-2022

Ὁμιλία τοῦ κ. Χρήστου Ζερεφοῦ, καθηγητὴ τῆς Ἀτμοσφαιρικῆς Φυσικῆς καὶ Κλιματολογίας,

μὲ θέμα, “Κακὴ σύμπτωση τῆς περιβαλλοντικῆς κρίσης μὲ τὸν πόλεμο στὴν Εὐρώπη”.

Ἠχητικὸ τῆς ὁμιλίας:

20-3-2022

Τὸ ἠχητικὸ τῆς ἐκδήλωσης γιὰ τὸν π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλο

ποὺ εἶχε πραγματοποιηθεῖ στὶς 20 Μαρτίου 2022 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ».

13-1-2022

Ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Πετρουλέα,

Δρ Φυσικοῦ, τ. Διευθυντὴ Ἑρευνῶν Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Ἡ ἐκπληκτικὴ οὐσία ποὺ ὀνομάζεται νερό!

28-10-2021

Ὁμιλία τῆς κας Ζωῆς Γκενάκου, τ. Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Κρήτης,

μὲ θέμα: “Ἡ Ἑλληνίδα στὴν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821”.

20-9-21

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου, Διδάκτορος Φιλοσοφίας,

μὲ θέμα: “Ὁ ρόλος τῆς πίστης καὶ τῆς Ἐκκλησίας”.

Ἀφιέρωμα τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.

14-7-21

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου, Διδάκτορος Φιλοσοφίας,

μὲ θέμα: “Ἡ ‘μαύρη’ ζωὴ τῶν ραγιάδων”.

Ἀφιέρωμα τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.

5-7-2021

Σύντομη περιγραφή της Ελληνικής Επανάστασης από το 1821 μέχρι 1830

που ήταν αγώνας υπέρ Πίστεως και Πατρίδος!

20-6-21

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου, Διδάκτορος Φιλοσοφίας,

μὲ θέμα: “Ἡ ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὸν θρῦλο τῆς Ἁγίας Λαύρας”.

Ἀφιέρωμα τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.

13-2-2021

Ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλου, Δρ. Θεολογίας,
μὲ θέμα: “Σημεῖα τῶν Καιρῶν καὶ Ἀνάγκη Μετανοίας”.

10-1-2021

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Μπλάνα, Ἱεροκήρυκος,
Προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “ΖΩΗ”,
μὲ θέμα: “Χρόνος καὶ Αἰωνιότητα”.

29-11-2020

Ὁμιλία τῆς κας Ζωῆς Γκενάκου, τ. ἐπικ. Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Κρήτης
μὲ θέμα: «Ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων
στὰ χρόνια τοῦ πολέμου καὶ τῆς Κατοχἠς.»

1-12-2018

Μὲ ἀφορμὴ τὴν συμπλήρωση 80 χρόνων τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων καὶ τοῦ περιοδικοῦ Ἀκτῖνες:

Ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, μὲ θέμα «Ἐπιστήμη καὶ Πίστη»

καθώς καὶ ἡ ὁμιλία τοῦ κου Στυλιανοῦ Ε. Ἀντωναράκη,

Ὁμοτίμου Καθηγητὴ Ἰατρικῆς Γενετικῆς Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης

μὲ θέμα «Τὸ γονιδίωμα… Ματθ. 25, 14-15, Ματθ. 10, 34-37»

25-11-2017

Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ ποιητῆ τοῦ Χριστοῦ Γ. Βερίτη, τοῦ μεγάλου διανοητῆ καὶ ἀνθρώπου Ἀλέξανδρου Γκιάλα (1915-1948)

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=