3 Ιουνίου, 2024

Ἀκαδ. Ἔτους 2016-2017

Ἐκδηλώσεις Προηγουμένου Ἀκαδημαϊκοῦ Ἔτους 2016 – 2017

 

11/06/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “Ἡ Ζωὴ”. Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 13.

04/06/2017

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία καὶ στὴν συνέχεια Ἑσπερινός στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “Ἡ Ζωὴ”, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς.

21/05/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “Ἡ Ζωὴ”. Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 10-12.

21/05/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “Ἡ Ζωὴ”. Θέμα: «Ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ τὰ θέματα ποὺ δημιουργεῖ». Εἰσηγητὴς ὸ Δρ Νίκος Καζαμίας, Ψυχίατρος.

07/05/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “Ἡ Ζωὴ”, στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Θὰ ἀκολουθήσει κοινὴ ἐκδήλωση ποὺ ὀργανώνεται ἀπὸ τὶς ΧΕΕ – ΧΕΕΛ καὶ τοὺς Κύκλους Μητέρων καὶ Προνοίας (καταληκτικὴ συνάντηση) μὲ κύριο ὁμιλητὴ τὸν Καθηγητὴ Ψυχιατρικῆς στὸ University of Nicosia καὶ στὸ New York Medical College (πρῶτο Κοσμήτορα τῆς νέας Ἰατρικῆς Σχολῆς στὸ U.N.) κ. Παῦλο Κυμίση μὲ θέμα: «Τὸ νόημα τῆς ἀγάπης ἀπὸ ψυχιατρικῆς καὶ πνευματικῆς ἄποψης».

06/05/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Μιτοχονδριακὴ κληρονομικότητα: προσεγγίζοντας τὴ μιτοχονδριακή Εὔα». Εἰσηγήτρια: κα. Κωνσταντίνα Κυριακούλη, ὑποψήφια διδάκτορας Πανεπιστημίου Βιέννης, Center for Integrative Bioinformatics, Max F. Perutz Laboratories.

06/05/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: Ἐτήσια Θεία Λειτουργία στὴ Πλάκα.

29/04/2017

Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι/φίλες τῶν Χ.Ε.Ε καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. μὲ τὴν/τὸν σύζυγό τους προσκαλοῦνται νὰ συμμετάσχουν στὴν ἡμερήσια ἐκδρομὴ ποὺ προγραμματίζει ἡ Ἕνωσή μας στὴ Λίμνη Δόξα Φενεοῦ Κορινθίας μὲ Ἑσπερινὸ στὴν Ἱερὰ Μονή «Παναγία ἡ Πάντων Χαρά» στὸ Καλέντζι Κορινθίας. Ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος μέχρι καὶ 25 Ἀπριλίου στὸν κ. Γιῶργο Κυριακούλη, τηλ. 6940739670 ἤ στὴν ἠλεκτρονική διεύθυνση gkyriko@ymail.com.
Περισσότερες λεπτομέρειες ἐδῶ.

09/04/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Οἱ καρδιοπάθειες στὴ σύγχρονη ἐποχή». Εἰσηγητὴς ὸ Δρ Δημήτριος Τσιάπρας, Ἀναπληρ. Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τομέα, Ὠνάσειο Καρδιολ. Κέντρο, Ὑπεύθυνος Ἀναίμακτης Καρδιολογίας.

09/04/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 6-7.

08/04/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ραγδαῖα μεταβαλλόμενο διεθνές σκηνικό τῆς Ἐνέργειας». Εἰσηγητής: Δρ Ἀχιλλέας Ἀδαμαντιάδης, εἰδικός στὴν Πυρηνικὴ Τεχνολογία καὶ τὴν Ἐνεργειακὴ Πολιτικὴ.

02/04/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Ἀθανάσιο Γλάρο, Ἐπίκ. Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ, μέ θέμα: «Ἡ ἔμψυχη ἁγιότητα στὴ Θεία Λατρεία».

19/03/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 4-5.

18/03/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ μικρο- καὶ νανοτεχνολογία στὴ ζωὴ μας: μια πορεία πρὸς ἐπανένωση τῶν ἐπιστημονικῶν κλάδων καὶ μια ἀνάγκη για θεολογικὴ ἐμπνευση». Εἰσηγητής: κ. Εὐάγγελος Γογγολίδης, Διευθυντὴς Ἐρευνῶν, Ἰνστιτούτο Νανοεπιστήμης καὶ Νανοτεχνολογίας, «Δημόκριτος».

12/03/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ ἄσκηση τῆς σύγχρονης πλαστικῆς χειρουργικῆς χρησιμοποιῶντας τὸ πλούσιο ὁπλοστάσιο τῶν καιρῶν μας». Εἰσηγητὴς ὸ Δρ Νίκος Πονηρὸς, Διευθυντὴς Κλινικῆς Πλαστικῆς Χειρουργικῆς, Νοσοκ. Παίδων «Ἁγία Σοφία».

12/03/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. 5η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β’ Τήματος τῆς ΧΦΕ.

05/03/2017

Θὰ τελεσθεῖ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Προσκαλούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὴ συνέχεια σὲ Ξενάγηση στο Ἐθνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Μουσεῖο ποὺ θὰ ξεκινήσει στὶς 11:00 ἀκριβῶς, ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς (Πλατεῖα Κολοκοτρώνη, ὁδὸς Σταδίου) καὶ θὰ διαρκέσει περὶ τὴ μία ὥρα. Εἴσοδος 3 εὐρὼ. Δηλώσεις συμμετοχῆς μέχρι Τετάρτη, 1 Μαρτίου, στὸ τηλέφωνο της ΧΕΕ 2103245169 Δευτέρα ἤ Τετάρτη ἤ στὸ κινητὸ 6976396480.

19/02/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. 4η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β’ Τήματος τῆς ΧΦΕ.

18/02/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Προβληματισμοὶ ἑνὸς θρησκευόμενου Βιολόγου ἐπὶ τῆς Ἠθικῆς στὶς ἀπαρχὲς τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἀπὸ τὸν Ἱπποκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα στὴν Νευροβιολογία καὶ στὴν Νευροηθικὴ». Εἰσηγητής: κ. Ἐλευθέριος Σιδέρης, Δρ. Βιολογίας, PhD Γενετικῆς.
Δεῖτε τὴν περίληψη.

12/02/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Προτελεύτια διλήμματα». Εἰσηγητὴς ὸ κ. Σεραφείμ Νανᾶς, Καθηγητὴς Παθολογίας -Ἑντατικῆς Θεραπείας, ΕΚΠΑ.

12/02/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 2-3.

05/02/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Σταῦρο Πεττεμερίδη, Ἀξιωματικὸ τοῦ Κυπριακοῦ στρατοῦ, μέ θέμα: «Φλόγα Ἐλευθερίας: Γρηγόρης Αὐξεντίου, 60 χρόνια μετά».

28/01/2017

Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. στὶς 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Γ. Βερίτη, Καρύτση 14. Ἡ Ἡμερήσια Διάταξη μὲ τὰ θέματα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης θὰ ἀναρτηθεῖ ἀργότερα. Στὴν ἀρχὴ τῆς Συνέλευσης θὰ κοπεῖ ἡ Βασιλόπιτα.

22/01/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 1.

21/01/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Τὰ ἀπολιθώματα ὡς βασικὸ ἐργαλεῖο στὴν ἀναζήτηση τῆς γνώσης τοῦ παρελθόντος». Εἰσηγητής: Δρ. Γεώργιος Θεοδώρου, τ. Καθηγητής Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας.

06/01/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 20-21.

06/01/2015

Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων: Θεία Λειτουργία καὶ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Μετὰ, θὰ προσφερθεῖ κέρασμα στὸν 6ο ὄροφο καὶ θὰ ὑπάρξει δυνατότητα γιὰ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ τῆς ΧΕΕΛ.

21/12/2016

Θὰ τελεστεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μμ.

18/12/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 15-17.

17/12/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀνθρωπικὴ Κοσμολογικὴ Ἀρχή». Εἰσηγητής: Δρ. Βασίλης Μανιμάνης, Ἀστρονόμος.

19/02/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. 4η συνάντηση, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β’ Τήματος τῆς ΧΦΕ.

18/02/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Προβληματισμοὶ ἑνὸς θρησκευόμενου Βιολόγου ἐπὶ τῆς Ἠθικῆς στὶς ἀπαρχὲς τοῦ 21ου Αἰῶνα. Ἀπὸ τὸν Ἱπποκράτη καὶ τὸν Πλάτωνα στὴν Νευροβιολογία καὶ στὴν Νευροηθικὴ». Εἰσηγητής: κ. Ἐλευθέριος Σιδέρης, Δρ. Βιολογίας, PhD Γενετικῆς.
Δεῖτε τὴν περίληψη.

12/02/2017

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Προτελεύτια διλήμματα». Εἰσηγητὴς ὸ κ. Σεραφείμ Νανᾶς, Καθηγητὴς Παθολογίας -Ἑντατικῆς Θεραπείας, ΕΚΠΑ.

12/02/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 2-3.

05/02/2017

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Σταῦρο Πεττεμερίδη, Ἀξιωματικὸ τοῦ Κυπριακοῦ στρατοῦ, μέ θέμα: «Φλόγα Ἐλευθερίας: Γρηγόρης Αὐξεντίου, 60 χρόνια μετά».

28/01/2017

Ἐτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν Τακτικῶν μελῶν τῆς Χ.Ε.Ε. στὶς 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Γ. Βερίτη, Καρύτση 14. Ἡ Ἡμερήσια Διάταξη μὲ τὰ θέματα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης θὰ ἀναρτηθεῖ ἀργότερα. Στὴν ἀρχὴ τῆς Συνέλευσης θὰ κοπεῖ ἡ Βασιλόπιτα.

22/01/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Δ’, στιχ. 1.

21/01/2017

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 6:30 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Τὰ ἀπολιθώματα ὡς βασικὸ ἐργαλεῖο στὴν ἀναζήτηση τῆς γνώσης τοῦ παρελθόντος». Εἰσηγητής: Δρ. Γεώργιος Θεοδώρου, τ. Καθηγητής Παλαιοντολογίας – Στρωματογραφίας.

06/01/2017

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 20-21.

06/01/2015

Ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων: Θεία Λειτουργία καὶ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεων Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀπ. Παύλου, Καρύτση 14. Μετὰ, θὰ προσφερθεῖ κέρασμα στὸν 6ο ὄροφο καὶ θὰ ὑπάρξει δυνατότητα γιὰ ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων τῆς ΧΕΕ καὶ τῆς ΧΕΕΛ.

21/12/2016

Θὰ τελεστεῖ ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μμ.

18/12/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 15-17.

17/12/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἀνθρωπικὴ Κοσμολογικὴ Ἀρχή». Εἰσηγητής: Δρ. Βασίλης Μανιμάνης, Ἀστρονόμος.

11/12/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Ἡ προγραμματισμένη εἰσήγηση μὲ θέμα: «Κυστικὴ ἴνωση» μὲ εἰσηγήτρια τὴν Δρα Ἑλένη Πούλιου, Πνευμονολόγο, ἀναβἀλλεται λόγω ἀσθενείας της. Στὴν θέση της θὰ μιλήσει ὁ Άναπληρωτὴς Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κος Ἀριστοτέλης Εὐτυχιάδης, μὲ θέμα «Φύση καὶ Πνεῦμα».

11/12/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 9-11.

04/12/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου ἀπὸ τὸν κ. Γιάννη Τσέντο, Δρα Φιλοσοφίας, Καθηγητὴ Φιλόλογο, μέ θέμα: «Πῶς ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἀλλάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπουμε τὸν ἄνθρωπο».

27/11/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Τὶ κοστίζει μιὰ ἔκτρωση;». Εἰσηγήτρια ἡ Δρ Ζωὴ Σιάσου, Μαιευτήρας–Χειρουργὸς Γυναικολόγος.

20/11/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἐκδηλώσεων γιὰ νεαρούς-ές πτυχιούχους. Ἔναρξη συναντήσεων, Κυριακὴ, στὶς 11:00 π.μ., Καρύτση 14, 5ος ὄροφος, ἐντευκτήριο Β’ Τήματος τῆς ΧΦΕ.

13/11/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 1-2.

12/11/2016

Σεμινάριο Θετικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Τεχνολογίας. Ὥρα ἐνάρξεως 7:00 μ.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Ἡ φύση τῆς πραγματικότητας». Εἰσηγητής: κ. Γεώργιος Κοντόπουλος, Ἀκαδημαϊκός.

06/11/2016

Θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους τῶν Ἑνώσεών μας στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Καρύτση 14. Ἔναρξη Ὄρθρου: 7:15 π.μ. Ἔναρξη Θείας Λειτουργίας: 8:45 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει ὁμιλία στὶς 11:00 στὴν αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου σχετικὰ μὲ τὴν κρίση ποὺ ἔχει προκύψει μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα. Θὰ γίνουν δύο σύντομες εἰσηγήσεις καὶ θὰ ἀκολουθήσει συζήτηση. Εἰσηγητὲς εἶναι ὁ κ. Ἀπόστολος Βλάχος, Ἐπίτιμος Πρόεδρος Ἐφετῶν, μὲ θέμα «Ἡ νομικὴ κατοχύρωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν» καὶ ὁ κ. Γεώργιος Κρίππας, Διδάκτωρ Συνταγματικοῦ Δικαίου, μὲ θέμα «Τὰ νέα Θρησκευτικὰ ὁδηγοῦν σὲ δρόμους προσηλυτισμοῦ».

Λόγω δυσκολιῶν πρόσβασης στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας ἐξαιτίας ἐκτάκτως ἀναγγελθέντος ἀγῶνος δρόμου, οἱ δύο παρακάτω ἀναφερόμενες πρωϊνές ἐκδηλώσεις τῆς 23ης Ὀκτωβρίου ἀνεβλήθησαν.

23/10/2016

Κύκλος Ὑγειονομικῶν. Ὥρα ἐνάρξεως 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Θέμα: «Περιβάλλον καὶ κληρονομικότης». Εἰσηγήτρια ἡ Δρ Σούλα Παντσιώτου, Ἐνδοκρινολόγος.

23/10/2016

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς ἀνδρῶν: 11:00 π.μ., Καρύτση 14 (6ος ὄροφος). Άπὸ τὴν Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολὴ τοῦ Άποστόλου Παύλου, κεφ. Γ’, στιχ. 1-2.

06/10/2016

Συνάντηση ἐνημέρωσης –προγραμματισμοῦ τῶν δραστηριοτήτων τῶν μελῶν τῆς Ὁμάδας Ἀνδρικῶν Φυλακῶν στὶς Φυλακὲς Αὐλῶνος για ἀνήλικους κρατούμενους. Θὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 7:00 μ.μ., Καρύτση 14. Νέοι ἐνδιαφερόμενοι ἐθελοντὲς εὐπρόσδεκτοι!

02/10/2016

Θ.Λειτουργία στὸν Ἱ.Ν. τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς (εἴσοδος καὶ χῶρος στάθμευσης αὐτοκινήτων ἀπὸ τὴν ὁδὸ Τερζοπούλου: ἀπὸ τὸ ρεῦμα ἀνόδου τῆς Λ. Μεσογείων, πρῶτο στενὸ δεξιὰ μετὰ τὸν Ἱ.Ν. τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς). Θὰ ἀκολουθήσει μικρὸ κέρασμα καὶ θὰ ἔχουμε μιὰ εὐκαιρία φιλικῆς ἐπικοινωνίας μεταξύ μας καὶ μὲ τὰ μέλη τῶν ΔΣ, ἡ ὁποία θὰ συνεχιστεῖ στὶς 10:45 σὲ μιὰ πολὺ σύντομη συνάντηση γιὰ μερικὲς ἐνημερώσεις στὴν αἴθουσα ἀπέναντι ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=