10 Μαΐου, 2024

Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα! Καλή Ἀνάσταση – Καλό Πάσχα!

Ἡ Ἀνάστασις, Μονή Δαφνίου

Ἀγαπητές καί ἀγαπητοί,

Μετά ἀπό μιά κοπιώδη διαδρομή, βρισκόμαστε καί πάλι μπροστά στή μεγάλη γιορτή τῆς Χριστιανοσύνης. Τήν περίοδο αὐτή, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη χρονική συγκυρία, ἡ ἀνθρωπότητα, καθένας καί καθεμία ἀπό ἐμᾶς, ἀναζητᾶ μιά ἀχτίδα φωτός, γιά νά χαράξει πορεία.

Ἰδού λοιπόν μπροστά μας ὁ κενός Τάφος!

Ἀντί νά βροῦμε μιά ἀχτίδα, συναντιόμαστε μέ τό Φῶς. Τό ἀνέσπερο Φῶς, πού δίνει ζωή καί τά πάντα πού ἔχουμε ἀνάγκη.

Ἀντί γιά πρόσκαιρες λύσεις, προβάλλει ἡ Πηγή τοῦ Φωτός.

Ἀντί νά πελαγοδρομοῦμε, ἄς κάνουμε τή μεγάλη ἀλλαγή στή ζωή μας καί ἄς συναντήσουμε τόν Νικητή τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Αὐτό θά δώσει νόημα καί περιεχόμενο στήν ὕπαρξή μας. Θά κάνει τίς δοκιμασίες καί τόν σταυρό πού καθείς φέρει ἐλαφρύτερο.

Καί κατά τή ρήση τοῦ ἀπ. Παύλου, ὅποιος συμμετέχει στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ νά προσδοκᾶ καί τή συμμετοχή του στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. «Εἰ γάρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλά καί τῆς Ἀναστάσεως ἐσόμεθα» (Ρωμ., 6,5).

Εὐχομαστε ἐγκαρδίως σέ ὅλους καί ὅλες νά κάνουμε, τό Πάσχα αὐτό, τό ἀποφασιστικό βῆμα, γιά νά συναντήσουμε τόν ἐκ νεκρῶν Ἀναστάντα. Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα! Καλή Ἀνάσταση! Καλό Πάσχα!

Τά Δ.Σ. ΧΕΕ -ΧΕΕΛ

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=