17 Απριλίου, 2024

Χριστοῦ Γέννησις

«Ἄς γιορτάσουμε ὄχι μέ δημόσιους πανηγυρισμούς ἀλλά μέ τρόπο θεϊκό.
Μη στολίσεις τίς εἰσόδους καί τούς δρόμους ἀλλά τήν ψυχή σου.

Μήν διοργανώσεις χορούς οὔτε νά πᾶς σέ γλέντια καί μεθύσια πού γίνονται αἰτία πολλῶν κακῶν, ἀλλά πάρε μέρος στό οὐράνιο πανηγύρι ὅπου ἄγγελοι χορεύουν καί τραγουδοῦν.

Μήν χορτάσεις τά μάτια καί τ’ αὐτιά σου μέ ἀκούσματα καί θεάματα ἀλλά τρέξε μαζί μέ τούς βοσκούς νά δεῖς τό θαῦμα.

Μήν γεμίσεις τήν κοιλιά σου μέ τό ὑπερβολικό φαγητό ἀλλά γεύσου τόν οὐράνιο ἄρτο τῆς εὐχαριστίας.

Νά μήν ντυθεῖς μέ πολυτελῆ ροῦχα καί νά μή χρησιμοποιήσεις βαψίματα πού κάνουν ψεύτικη τήν φυσική ὀμορφιά, ἀλλά τά καθαρά ροῦχα τῶν ἀρετῶν».

Γρηγόριος Θεολόγος

(ΛΟΓΟΣ ΛΗ′, Εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος.

Migne Patrologia Graeca, 36,316)

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=