5 Ιουνίου, 2024

Καλό Πάσχα, καλή Ἀνάσταση!

Ἀγαπητές/οί συνεργάτες καί φίλοι,

Ἐν ὄψει τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάθους καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τά Δ. Σ. τῶν Ἑνώσεών μας εὔχονται σέ σᾶς καί στήν οικογένειά σας Καλή Ἀνάσταση μέ ὑγεία κατ’ ἄμφω.

Σέ μιά ἐποχή πού ὁλα ἀμφισβητοῦνται, ὅλα ἐπαναπροσδιορίζονται καί ὅλα συζητοῦνται, ἡ πηγάσασα ἐκ τοῦ κενοῦ τάφου σωτηρία, ἀποτελεί μιά διαρκή σταθερά γιά νά διερχόμαστε ὡς ἄνθρωποι τή ζωή μας.

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πού προοιωνίζει καί τή δική μας Ἀνάσταση, γιορτάζουμε τή νίκη τῆς ζωῆς πάνω στό θάνατο καί τῆς ἀφθαρσίας ἐπί τῆς φθορᾶς ὅπως πολύ ὡραία ἀκοῦμε τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν…».

Ἄς γίνει λοιπόν τό φετινό Πάσχα ἀφορμή νά δοῦμε τή ζωή μας μέ νέα προοπτική, ἀνοίγοντας παράθυρο στήν Ἐλπίδα κι ἄς ἀνεβαίνουν στά χείλη μας τά λόγια τοῦ ποιητῆ Ἀλ. Γκιάλα (Γ. Βερίτη) «Θεϊκῆς χαρᾶς! Ὤ σταυρωμένη Ἐλπίδα!

καθώς σέ βλέπω ἀναστημένη πάλι,

ἀθάνατη, ἀπροσμάχητη, μεγάλη,

κάμε τό θαῦμα πού ποτέ δέν εἶδα!

ὅ,τι νεκρό τοῦ μυστικοῦ μου κόσμου,

παρακαλῶ Σε, ἀνάστησέ το ἐντός μου!»

 

Καλό Πάσχα, καλή Ἀνάσταση!

Μέ ἐγκάρδιες εὐχές

Τά Δ.Σ. Χ.Ε.Ε. & Χ.Ε.Ε.Λ.

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=