5 Ιουνίου, 2024

Ὁμιλία κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, μὲ θέμα “100 χρόνια ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης καὶ ἀπὸ τὴ Σύμβαση Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν”

Τὴν Κυριακή, 7 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε ὁμιλία στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος “Ζωή”, στὴν Ἁγία Παρασκευή

ἀπὸ τὸν Πολιτικὸ Ἐπιστήμονα καὶ Συγγραφέα κ. Κωνσταντίνο Χολέβα,

μὲ θέμα “100 χρόνια ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης καὶ ἀπὸ τὴ Σύμβαση Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν”.

Ἡ ὁμιλία αὐτή, μαζὶ μὲ ἄλλες εἶναι προσβάσιμη στὴν κατηγορία “Ἐνδιαφέρουσες παρουσιάσεις”.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=