17 Απριλίου, 2024

Ἀπὸ τὸ κατ’ εἰκόνα στὴν εἰκόνα – Κείμενο ὁμιλίας τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλου, Δρ. Θεολογίας

“Ἀπὸ τὸ κατ’ εἰκόνα στὴν εἰκόνα”

(Γιὰ νὰ τὸ διαβάσετε, παρακαλοῦμε πατῆστε στὸν σύνδεσμο ἐπάνω)

Κείμενο ὁμιλίας τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλου, Δρ. Θεολογίας

 

 

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=