9 Δεκεμβρίου, 2023

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου – Ἡ ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὸν θρῦλο τῆς Ἁγίας Λαύρας (1821 Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις)

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου, Διδάκτορος Φιλοσοφίας,

μὲ θέμα: “Ἡ ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὸν θρῦλο τῆς Ἁγίας Λαύρας”.

Ἀφιέρωμα τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=