24 Ιουλίου, 2024

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου – Ἡ ‘μαύρη’ ζωὴ τῶν ραγιάδων (1821 Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις)

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου, Διδάκτορος Φιλοσοφίας,

μὲ θέμα: “Ἡ ‘μαύρη’ ζωὴ τῶν ραγιάδων”.

Ἀφιέρωμα τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=