23 Ιουλίου, 2024

Βίντεο – Επανάσταση 1821: Πίστη και Πατρίδα

Σύντομη περιγραφή της Ελληνικής Επανάστασης από το 1821 μέχρι 1830 που ήταν αγώνας υπέρ Πίστεως και Πατρίδος!

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=