16 Μαΐου, 2024

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΡΧΙΜ. ΗΛΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οἱ ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ»
ἐπὶ τῇ συμπληρώσει δύο ἐτῶν ἀπὸ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας
τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλου
ἔχουν τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσουν σὲ διαδικτυακὴ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὴν μνήμη του,
ἡ ὁποία θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 20 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 19:30
μέσῳ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ συστήματος “ΖΟΟΜ”.

Εἰσηγητές:
Μητροπολίτης Ἀργυροκάστρου Δημήτριος (Ντιγκμπασάνης): «Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν π. Ἠλία»
Γεώργιος Ν. Φίλιας, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ: «Ὁ π. Ἠλίας ὡς ὁραματιστὴς μιᾶς ὑγιοῦς λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως»
Σωτήριος Δεσπότης, Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ: «Ἡ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ π. Ἠλία στὴν πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου»
Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος Μπαρούσης, Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Χρυσοποδαριτίσσης Πατρῶν
«Οἱ ἀντιλήψεις τοῦ π. Ἠλία γιὰ τὸν Μοναχισμὸ μέσα ἀπὸ τὰ βιβλία του»
Ἱερεὺς Γεώργιος Μποροβίλος, δρ. Θ. «Ὁ θεολογικὸς προσανατολισμὸς τοῦ π. Ἠλία»
Στυλιανὸς Λαγουρός, Θεολόγος-Ἐκδότης
«Ἡ διευθυντικὴ διακονία τοῦ π. Ἠλία στὴν Ἱερατικὴ Σχολὴ Τήνου καὶ ἄλλα στοιχεῖα».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΤΗΝΟΣ» ❉ ΒΑΛΣΑΜΩΝΟΣ 6 ❉ ΑΡ. ΤΗΛ.: 210 64.25.998 ❉ 114 71 ΑΘΗΝΑΙ Θυρὶς ἠλεκτρον. ταχυδρ.: info@lagouros-editinos.gr

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=