9 Ιουνίου, 2024

Ὄχι στὸν πυρηνικὸ πόλεμο – pdf

“Ὄχι στὸν πυρηνικὸ πόλεμο”

(Γιὰ νὰ τὸ διαβάσετε, παρακαλοῦμε πατῆστε στὸν σύνδεσμο ἐπάνω)

Ἐπίκαιρη Ὁμιλία τοῦ ἀείμνηστου Ἀκαδημαϊκοῦ Γεωργίου Μερίκα, Ἰατροῦ

 

 

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=