10 Ιουνίου, 2024

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου – Ὁ ρόλος τῆς πίστης καὶ τῆς Ἐκκλησίας (1821 Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις)

Ὁμιλία τοῦ κ. Γιάννη Κ. Τσέντου, Διδάκτορος Φιλοσοφίας,

μὲ θέμα: “Ὁ ρόλος τῆς πίστης καὶ τῆς Ἐκκλησίας”.

Ἀφιέρωμα τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=