11 Ιουνίου, 2024

Διωκόμενοι Χριστιανοὶ Σήμερα

Διωκόμενοι Χριστιανοὶ Σήμερα. Ἄρθρο τοῦ κου Ἰωάννη Κ. Ἀγγελόπουλου, θεολόγου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 768, Μάρτιος – Ἀπρίλιος 2018.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=