11 Ιουνίου, 2024

Γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας

Γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας. Ὁμιλία τῆς κας Φανῆς Ρουμπάνη – Καλαντζοπούλου, ὁμοτ. καθηγήτριας Σχολῆς Χημικῶν Μηχανικῶν Ε.Μ.Π.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=