3 Μαρτίου, 2024

Ὁμιλία γιὰ τὸν Φώτη Κόντογλου (Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου)

Τὴν Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, στὶς 11:00, στὸ Καρύτση 14-Ἀθήνα,

οἱ Ἑνώσεις μας, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑκατονταετία 1922-2022, τιμοῦν ἕναν σπουδαῖο ἄνθρωπο τῆς τέχνης ἀπὸ τά «ματωμένα χώματα τῆς γῆς τῆς Ἰωνίας», μὲ τὴν παρακάτω ὁμιλία:

«Φώτης Κόντογλου: Ὁ ὁμολογητὴς τῆς πίστεως καὶ διδάσκαλος τῆς εἰκονογραφικῆς τέχνης»

Ὁμιλητής: κ. Δημήτριος Χατζηαποστόλου, Ἁγιογράφος.

Σᾶς περιμένουμε.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=