9 Ιουνίου, 2024

Εὐλογημένα Χριστούγεννα, Καλή καί Δημιουργική χρονιά.

«Οἱ ἄγγελοι δέν εἶπαν στούς βοσκούς ὅτι γεννήθηκε ἁπλῶς ἕνας Σωτήρας. Τούς εἶπαν ‘ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ’ (Λκ. 2,11). Ὁ Ἰησοῦς γεννιέται γιά τόν καθένα ἀπό τούς βοσκούς. Ἡ γέννησί Του παραμένει γιά τόν καθένα μας ἕνα γεγονός πολύ προσωπικό. Ὁ Ἰησοῦς εἶναι ἕνα δῶρο πού προσφέρεται στόν κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά»

Λέβ Ζιλέ, Ἰησοῦς, (μτφρ. Δ.Χ.Τ.), ἐκδ. ΖΩΗ, Ἀθῆναι 1961, σελ. 12.

 

Εὐλογημένα Χριστούγεννα, Καλή καί Δημιουργική χρονιά.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Η «ΖΩΗ»

& τά μετ’ αὐτῆς συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεῖα καί Ἑνώσεις.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=