11 Ιουνίου, 2024

Τὸ Μέλλον τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν

Τὸ Μέλλον τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ καὶ τοῦ κου Ἀθανασίου Χρ. Τζέμου, Δρος Κβαντικῆς Φυσικῆς. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 760, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=