7 Ιουνίου, 2024

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ – Ἐκδήλωση μνήμης καὶ τιμῆς

Μεγάλη ἐκδήλωση τῶν Συνεργαζομένων Χριστιανικῶν Σωματείων “Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος”
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων ἡ “ΖΩΗ”,
ὀργανωμένη ἀπὸ τὸν Σύλλογο Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς “Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος”,
στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὁδὸς Καρύτση 14, Ἀθήνα,
στὶς 26 Νοεμβρίου 2022.

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=