14 Μαΐου, 2021

Μεγάλου Βασιλείου Ὁμιλία Ρηθεῖσα Ἐν Λιμῷ καὶ Αὐχμῷ.

Αφήστε μια απάντηση