3 Ιουνίου, 2024

κ. Βασίλης Πετρουλέας – «Φωτοσύνθεση: τὸ μικρὸ Big Bang ποὺ ἔκανε δυνατὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς ζωῆς»

Ὁμιλία τοῦ κ. Βασίλη Πετρουλέα (Δρ Φυσικός, τ.Διευθυντὴς Ἐρευνῶν στὸν «Δημόκριτο»), στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή», στὶς 2/6/2024 μὲ θέμα: «Φωτοσύνθεση: τὸ μικρὸ Big Bang ποὺ ἔκανε δυνατὸ τὸ μεγαλεῖο τῆς ζωῆς».

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=