17 Απριλίου, 2024

100 χρόνια ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης – ὁμιλία κ. Κωνσταντίνου Χολέβα

Χριστὸς Ἀνέστη!

Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι τὴν προσεχῆ Κυριακή, 7 Μαΐου, θὰ τελεστεῖ Θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, στὸ κτῆμα τῆς Ἀδελφότητος “Ζωή”, στὴν Ἁγία Παρασκευή. Ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου στὶς 7:30 π.μ. καὶ τῆς Λειτουργίας στὶς 8:45. Τὸ κτῆμα βρίσκεται στὴν προέκταση τῆς ὁδοῦ Τερζοπούλου, ἡ ὁποία ἀρχίζει στὴν πρώτη στροφὴ δεξιὰ (Σουπερμάρκετ ΑΒ) μετὰ ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἐρχόμενοι ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Μεσογείων ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας.

Μετὰ τὸ κέρασμα καὶ τὴ μεταξύ μας ἐπικοινωνία, θὰ ἀκολουθήσει, στὴ μεγάλη αἴθουσα πλησίον τοῦ ναοῦ, ὁμιλία, στὶς 11:00, ἀπὸ τὸν Πολιτικὸ Ἐπιστήμονα καὶ Συγγραφέα κ. Κωνσταντίνο Χολέβα, μὲ θέμα “100 χρόνια ἀπὸ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης καὶ ἀπὸ τὴ Σύμβαση Ἀνταλλαγῆς τῶν Πληθυσμῶν”.

Σᾶς περιμένουμε!

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=