4 Ιουλίου, 2022

Ἐνδιαφέρουσες παρουσιάσεις

 

Ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Πετρουλέα,

Δρ Φυσικοῦ, τ. Διευθυντὴ Ἑρευνῶν Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Ἡ ἐκπληκτικὴ οὐσία ποὺ ὀνομάζεται νερό!