3 Οκτωβρίου, 2023

Τὸ ἠχητικὸ τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Χρήστου Ζερεφοῦ

Πραγματοποιήθηκε στὶς 19 Ἰουνίου 2022, ἡ ὁμιλία τοῦ κ. Χρήστου Ζερεφοῦ, καθηγητὴ τῆς Ἀτμοσφαιρικῆς Φυσικῆς καὶ Κλιματολογίας, μὲ θέμα, “Κακὴ σύμπτωση τῆς περιβαλλοντικῆς κρίσης μὲ τὸν πόλεμο στὴν Εὐρώπη”.

Ἡ παρουσίασή του σὲ ppt:

Τί εἶναι τὰ RCPs?

Ἠχητικὸ τῆς ὁμιλίας:

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=