3 Οκτωβρίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Χ.Ε.Ε.

Τὴν Κυριακή, 19 Ἰουνίου, θὰ τελεστεῖ Θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐντὸς τοῦ κτήματος τῆς Ἀδελφότητος “Ζωή”. Ὄρθρος στὶς 7:30 π.μ. Πέρας τῆς Λειτουργίας περὶ τὶς 10:15 π.μ. Θὰ ἀκολουθήσει σύντομη ἐπικοινωνία γιὰ καφέ. 

Στὶς 10:45 π.μ., στὴ διπλανὴ μεγάλη αἴθουσα ὁμιλιῶν, θὰ μιλήσει ὁ ἀκαδημαϊκὸς κ. Χρῆστος Ζερεφός, καθηγητὴς τῆς Ἀτμοσφαιρικῆς Φυσικῆς καὶ Κλιματολογίας, μὲ θέμα, “Κακὴ σύμπτωση τῆς περιβαλλοντικῆς κρίσης μὲ τὸν πόλεμο στὴν Εὐρώπη”

Διαδρομὴ ἀπὸ Ἀθήνα: Ἐπὶ τῆς Μεσογείων, μετὸ τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, πρώτη στροφὴ δεξιά (ὁδὸς Τερζοπούλου, στὸ σημεῖο τοῦ σουπερμάρκετ ΑΒ), 100 μέτρα γιὰ εἴσοδο στὸ κτῆμα καὶ εὐρύχωρο πάρκινγκ.

Τὸ ΔΣ τῆς ΧΕΕ

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=