26 Μαΐου, 2022

Ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Πετρουλέα

Ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Πετρουλέα,

Δρ Φυσικοῦ, τ. Διευθυντὴ Ἑρευνῶν Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Ἡ ἐκπληκτικὴ οὐσία ποῦ ὀνομάζεται νερό!