9 Δεκεμβρίου, 2023

Ὁμιλία τῆς κας Ζωῆς Γκενάκου, τ. ἐπικ. Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Κρήτης μὲ θέμα: «Ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων στὰ χρόνια τοῦ πολέμου καὶ τῆς Κατοχἠς.»

Ὁμιλία τῆς κας Ζωῆς Γκενάκου, τ. ἐπικ. Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Κρήτης
μὲ θέμα: «Ἡ Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων
στὰ χρόνια τοῦ πολέμου καὶ τῆς Κατοχἠς.»

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=