9 Δεκεμβρίου, 2023

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Μπλάνα, Ἱεροκήρυκος, Προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “ΖΩΗ”, μὲ θέμα: “Χρόνος καὶ Αἰωνιότητα”.

Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου Μπλάνα, Ἱεροκήρυκος,
Προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων “ΖΩΗ”,
μὲ θέμα: “Χρόνος καὶ Αἰωνιότητα”.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=