3 Ιουνίου, 2024

Θέματα Ἰατρικῆς καὶ Βιοηθικῆς

«Ὕπνος ὁ Ξεχασμένος Σύμμαχος». Ἄρθρο τοῦ κ. Ἀντώνη Τσαγκαρόπουλου, Ἰατροῦ Νευρολόγου, Ἐπιμελητή Νευρολογικῆς Κλινικῆς 251 ΓΝΑ. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", τεῦχος 753.

Πολιτισμὸς Θανάτου: Ἀπὸ τὴν Ἱερότητα στὴν Ποιότητα τῆς Ζωῆς. Ἄρθρο τοῦ κου Ἐμμ. Παναγόπουλου, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία (δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἡ Δρᾶσις μας", Ἀπρίλιος 2010).

Βιολογικοὶ Ἀκροβατισμοὶ, (Μ. Θ. Μιλίγκου)

Γρίππη καὶ Θεία Κοινωνία

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=