8 Δεκεμβρίου, 2023

Τὴν Κυριακή, 19 Ἰουνίου, θὰ τελεστεῖ Θεία Λειτουργία στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐντὸς τοῦ κτήματος τῆς...

«..οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿...

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=