9 Δεκεμβρίου, 2023

Ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλου, Δρ. Θεολογίας, μὲ θέμα: “Σημεῖα τῶν Καιρῶν καὶ Ἀνάγκη Μετανοίας”.

Ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλου, Δρ. Θεολογίας,
μὲ θέμα: “Σημεῖα τῶν Καιρῶν καὶ Ἀνάγκη Μετανοίας”.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=