8 Δεκεμβρίου, 2023

Διάφορα

«..οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿...

"Ὄχι στὸν πυρηνικὸ πόλεμο" (Γιὰ νὰ τὸ διαβάσετε, παρακαλοῦμε πατῆστε στὸν σύνδεσμο ἐπάνω) Ἐπίκαιρη Ὁμιλία τοῦ ἀείμνηστου Ἀκαδημαϊκοῦ Γεωργίου Μερίκα,...

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=