24 Ιουλίου, 2024

Ἐκδήλωση συμπλήρωσης 80 χρόνων τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων καὶ τοῦ περιοδικοῦ Ἀκτῖνες

Ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν 1η Δεκεμβρίου 2018 μὲ ἀφορμὴ τὴν 

συμπλήρωση 80 χρόνων τῆς Χριστιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων καὶ τοῦ περιοδικοῦ Ἀκτῖνες,

μπορεῖτε νὰ παρακολουθήσετε τὴν ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, μὲ θέμα «Ἐπιστήμη καὶ Πίστη»

 

καθώς καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ κου Στυλιανοῦ Ε. Ἀντωναράκη,

Ὁμοτίμου Καθηγητὴ Ἰατρικῆς Γενετικῆς Πανεπιστημίου τῆς Γενεύης μὲ θέμα «Τὸ γονιδίωμα… Ματθ. 25, 14-15, Ματθ. 10, 34-37»
Τὸ ἀναμνηστικὸ φυλλάδιο τῆς εκδηλώσεως μπορείτε νὰ δεῖτε ἐδῶ.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=