14 Μαΐου, 2021

Ὁμιλία τοῦ κ. Ἰωάννη Ἀγγελόπουλου, Δρ. Θεολογίας, μὲ θέμα: “Σημεῖα τῶν Καιρῶν καὶ Ἀνάγκη Μετανοίας”.