14 Μαΐου, 2021

Σύνθημα 2020-2021 «Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν» (Α’ Ἰω., ε΄ 4)

«Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν»

(Α’ Ἰω., ε΄ 4)

 

Ομιλία του κ. Γιάννη Κ. Τσέντου