14 Μαΐου, 2021

Ἡ Θέση τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν

Ἡ Θέση τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 776, Ἰούλιος – Αὔγουστος 2019.