14 Μαΐου, 2021

Γιά τήν Ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας

Γιά τήν Ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας. Ὁμιλία τῆς κας Φανῆς Ρουμπάνη – Καλαντζοπούλου, ὁμοτ. καθηγήτριας Σχολῆς Χημικῶν Μηχανικῶν Ε.Μ.Π.