24 Ιουλίου, 2024

Χαιρετισμὸς ἀρχιεπισκόπου πρώην Ἀμερικῆς γιὰ τὰ 80 χρόνια τῶν ΧΜΟ

Τμῆμα τοῦ βίντεο εἶχε ἀρχικὰ προβληθεῖ στὴν ἐκδήλωση τῶν 80 χρόνων τῶν Χ.Μ.Ο.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=