24 Ιουλίου, 2024

Ἡμερίδα: «Γάμος καὶ οἰκογένεια στὸ στόχαστρο»

«Γάμος καὶ οἰκογένεια στὸ στόχαστρο» εἶναι ὁ τίτλος τῆς ἡμερίδας ποὺ διοργανώνουν ὀρθόδοξοι
χριστιανικοὶ σύλλογοι καὶ ἡ ὁποία πρόκειται νὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου καὶ
ὥρα 6 μ.μ. στὸ Στάδιο Εἰρήνης καὶ Φιλίας (αἴθουσα Μελίνα Μερκούρη).
Στὴν ἡμερίδα θὰ ὁμιλήσουν ὁ κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης, ὁμότιμος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς ΕΚΠΑ, μὲ θέμα «Πατρότητα καὶ μητρότητα: ἀναγκαῖοι ὅροι ὑγιοῦς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν»
καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ μὲ θέμα «Γάμος ὁμοφυλοφίλων: νομικὴ
θεώρηση», ἐνῶ θὰ συντονίζει ὁ κ. Ἰωσήφ Τσαλαγανίδης, Πρόεδρος Ἀρείου Πάγου ε.τ.
Ἡ ἐκδήλωση ἔχει σκοπὸ νὰ εὐαισθητοποιήσει τὸν κόσμο γιὰ τὸ ἐπίκαιρο αὐτὸ θέμα, προβάλλοντας
τὴν ἀνάγκη νὰ διατηρηθοῦν ἀναλλοίωτοι οἱ ἱεροὶ θεσμοὶ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας καὶ νὰ
προστατευθοῦν τὰ παιδιὰ τὰ ὁποία θὰ κληθοῦν νὰ μεγαλώσουν σὲ περιβάλλον ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ
ἐγγυηθεῖ τὴν ἰσόρροπη ἀνάπτυξή τους.

Ἡ ἡμερίδα τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=