12 Μαΐου, 2024

Σύναξη Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ. – Σεπτέμβριος 2023

Πραγματοποίηθηκε ἡ Σύναξη στὸ φιλόξενο Κτῆμα τῆς Ἀδελφότητας Θεολόγων «ΖΩΗ» στὴν Ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς, στὶς 23 Σεπτεμβρίου 2023.

Τὴν σύναξη τὴν διοργάνωσε ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων καὶ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν.

 

Ἔναρξη Ὄρθρου-Θείας Λειτουργίας

 

Χαιρετισμοὶ ἀπὸ τὸν Ἀρχιμ. Βασίλειο Μπλάνα, Προϊστάμενο Ἀδελφότητος Θεολόγων ἠ «ΖΩΗ» καὶ τὸν κ. Ἠλία Κατσούφη, Πρόεδρο ΧΕΕ, ἐκπρόσωπο ΧΕΕ & ΧΕΕΛ

 

Συντονιστὴς τῆς Ἡμερίδας ἦταν ὁ κ. Ἰωάννης Μαρκότσης, Θεολόγος καὶ Διευθυντὴς Λυκείου καὶ Πρόεδρος τῆς Χ.Ε.Ε.Λ.

 

Ἡ 1η εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ τὸν κ. Ἰωάννη Κοντόπουλο, Δ/ντὴ Ἐρευνῶν στὸ Κέντρο Ἐρευνῶν Ἀστρονομίας καὶ Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μὲ θέμα: «Τεχνητὴ Γενική Νοημοσύνη: ἡ νέα πρόκληση τῆς ἀνθρωπότητας»

 

Ἡ 2η εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ τὸν κ. Χρῆστο Γκενάκο, Καθηγητὴ Οἰκονομικῶν στὸ Cambridge Judge Business School, University of Cambridge μὲ θέμα: «Κατανοώντας τήν παγκοσμιοποίηση»

 

Ἡ 3η εἰσήγηση ἔγινε ἀπὸ τὸν κ. Ἐμμανουὴλ-Νικόλαο Παντερῆ Ἀναπλ. Καθηγητὴ Βιολογίας, στὸ Α.Π.Θ. Θέμα: «Ὁ Νεύτων τώρα δικαιώνεται! (?)»

 

κ. Ἰωάννης Τσέντος, Δρ Φιλοσοφίας, Δ/ντὴς Σύνταξης περιοδικῶν Ἀκτῖνες καὶ Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος μᾶς ἐνημέρωσε γιὰ τὶς δραστηριότητες τῶν Ἑνώσεών μας.

 

Ἀπαντήσεις εἰσηγητῶν σέ ἐρωτήσεις

 

Κλείσιμο εἰσηγήσεων ἀπὸ τὸν π. Ἰωαννίκιο Γιαννόπουλο, Ἰατρό, Θεολόγο καὶ μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ «ΖΩΗ».

 

Μέρος 1ο

 

Μέρος 2ο

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=