23 Ιουλίου, 2024

«Γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς» – Γιάννης Κ. Τσέντος

«Γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς» – Γιάννης Κ. Τσέντος
Δρ Φιλοσοφίας, Δ/ντὴς Σύνταξης περιοδικῶν Ἀκτῖνες καὶ Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος
Στὸ πλαίσιο ἀφιερώματος τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων
γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=