6 Ιουνίου, 2024

Εὐλογημένα Χριστούγεννα, Δωδεκαήμερο καὶ Νέα Χρονιὰ

«Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρnτος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν».

 

 

 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, Ἀγαπητὲς ἀδελφὲς

Εὐλογημένα Χριστούγεννα, Ἅγιο Δωδεκαήμερο καὶ Νέα Χρονιά!

 

Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ ἐκτίμηση

Τὰ ΔΣ τῶν Χ.Ε.Ε. καὶ Χ.Ε.Ε.Λ.

 

Ὑπενθύμιση – Ἐνημέρωση: Ἡ εἰκόνα εἶναι ἔργο τοῦ ἁγιογράφου Δημήτρη Χατζηαποστόλου ὁ ὅποιος μᾶς μίλησε πρόσφατα γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Φώτη Κόντογλου.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=