3 Ιουνίου, 2024

Τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σχετικῶς μὲ τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν.

Γνωμοδότηση ἔγκριτων νομικῶν καὶ ἐπίτιμων δικαστικῶν λειτουργῶν ἐπὶ ἐρωτημάτων ποὺ τέθηκαν ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) σχετικῶν μὲ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.

Δελτίο τύπου τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων (ΠΕΘ) σχετικὰ μὲ δηλώσεις τῆς Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ τῆς ΟΛΜΕ γιἀ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=