17 Απριλίου, 2024

Πίστη καὶ Ἐπιστήμη

Θέση τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 776, Ἰούλιος – Αὔγουστος 2019.

Το Τελευταίο Βιβλίο του Hawking. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 769, Μάϊος – Ἰούνιος 2018.

Οι Διάφορες Απόψεις του Hawking. Ἄρθρο τοῦ κου Ἠλία Κατσούφη, Ὁμότ. Καθηγ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 769, Μάϊος – Ἰούνιος 2018.

Τὸ Μέλλον τῶν Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκοῦ καὶ τοῦ κου Ἀθανασίου Χρ. Τζέμου, Δρος Κβαντικῆς Φυσικῆς. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 760, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016.

Γιά τήν Ἑορτή τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας. Ὁμιλία τῆς κας Φανῆς Ρουμπάνη – Καλαντζοπούλου, ὁμοτ. καθηγήτριας Σχολῆς Χημικῶν Μηχανικῶν Ε.Μ.Π.

Ὑπάρχουν ἐξωγήινοι; Ἄρθρο τοῦ κου Βασιλείου Ὀρφανόπουλου, πτυχ. Φυσικῆς, M.Sc., Ph.D., πτυχ. Θεολογίας. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 750, Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2015.

Ἡ Σοφία καὶ ἡ Γνώση στὴν Ἐποχή τῆς Τεχνολογικῆς Ἔκρηξης. Ἄρθρο τοῦ κου Γεωργ. Κ. Παπαγεωργίου, ἄμ. Καθηγητὴ Χειρουργικῆς τ. Συντ. Διευθυντοῦ Β’ Χειρουργ. Κλινικῆς Γ.Ν.Α. “Ὁ Εὐαγγελισμὸς”. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ “Ἀκτῖνες”, Τεῦχος 747, Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2014.

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων. Ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ κου Γεωργίου Κοντόπουλου.

Προκλήσεις τοῦ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ πρὸς τὴν Ἐπιστήμη καὶ τὶς Ἀξίες (Λ. Χριστοφόρου, Ἀκαδημαϊκός)

Οἱ Ἀπαρχές τῆς Δημιουργίας στὴν Βίβλο καὶ τὴν Έπιστήμη (Γ. Γούναρης, Ὁμότ. Καθ. Θεωρ. Φυσικῆς τοῦ ΑΠΘ)

Ἐνέργεια: Ἐπιστημονικὴ, Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ Διάσταση (Λ. Χριστοφόρου, Ἀκαδημαϊκός)

Οἱ Σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης (Γ. Κοντόπουλος, Ἀκαδημαϊκός)

Ἡ ἐλευθερία ὡς πρόκληση καὶ ὡς στόχος στὴν πνευματικὴ ζωὴ. Συνέντευξη τοῦ πατρός Εὐάγγελου Γκανᾶ στὸ περιοδικὸ “Παρεμβολὴ”, τεῦχος 116.

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=