17 Απριλίου, 2024

Κριτικὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ

«Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Ὑπατία. Ἡ θέση τῆς Ὑπατίας στὴ σύγκρουση Χριστιανισμοῦ καὶ παγανισμοῦ». Ἄρθρο τοῦ κ. Ἰωάννη Τσέντου, Δρ. Φιλοσοφίας. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", τεύχη 712 (Μέρος Α΄) καὶ 713 (Μέρος Β΄).

"Ἡ γένεση καὶ ἐξέλιξη τοῦ μύθου τῆς Ὑπατίας". Ἄρθρο τοῦ κ. Ἰωάννη Τσέντου, Δρ. Φιλοσοφίας, μὲ ἀφορμὴ πρόσφατη σχετικὴ κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὸν ἀποτρόπαιο θάνατό της (Agora, παραγωγὴ 2009).

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=