23 Ιουλίου, 2024

Θέματα Οἰκογένειας

Σύγχρονες Μορφὲς Οἰκογενειακῶν Συμβιώσεων. Εἰσήγηση τοῦ κου Παναγιώτη Νικολόπουλου, Δρ. Νομικῆς, Λέκτορος Ἀστικοῦ Δικαίου Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὴν Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα μὲ θέμα "Ἡ Οἰκογένεια Χθὲς καὶ Σήμερα. Αὔριο;" ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν ΧΕΕ καὶ ΧΕΕΛ στὶς 16.12.14. Δημοσιεύθηκε στὶς Ἀκτῖνες, Τεῦχος 752, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2015.

Διαδικτυακή Πορνογραφία. Ἄρθρο τοῦ κου Ἰωάννη Κ. Ἀγγελόπουλου, Δρ. Θεολογίας. Δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Ἀκτῖνες", Τεῦχος 752, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2015.

Διαμαρτυρία Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Σερρῶν

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=