24 Ιουλίου, 2024

Ἐπέτειος 1821-2021

Ἡ Χριστιανική Ἕνωσις Ἐπιστημόνων (Χ.Ε.Ε) καί ἡ Χριστιανική Ἕνωσις Ἐκπαιδευτικῶν Λειτουργῶν (Χ.Ε.Ε.Λ.) συμμετέχουν, ὅπως ὁ ἁπανταχοῦ Γῆς Ἑλληνισμός, στήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 πού ὁδήγησε στό ἐλεύθερο Ἑλληνικό Κράτος.

Σέ ξεχωριστή ἑνότητα τῆς ἱστοσελίδας μας www.xee.gr, θά δημοσιευτοῦν ἤ θά ἀναρτηθοῦν βιβλία, ἐργασίες καί ἄρθρα ἀπό πνευματικούς ἡγέτες τῶν ἑνώσεών μας ἤ ἀπό διακεκριμένους συνεργάτες τῶν περιοδικῶν μας «Ἀκτῖνες» καί «Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή» καί ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες. Γενικά θά προέρχονται ἀπό συγγραφεῖς πού βίωναν ἔντονα καί κατανοοῦσαν τήν σημασία τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος τόσο κατά τήν σκοτεινή περίοδο τῆς δουλείας γιά τή διατήρησης τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, ὅσο καί κατά τήν περίοδο τῆς προετοιμασίας τῆς ἐθνεγερσίας. Φυσικά,  δέν θά μείνει ἐκτός  καί ἡ κορυφαία περίοδος τοῦ ἀγώνα καθ’ ἑαυτόν.

Τά ἔργα πού θά παρουσιαστοῦν θά ἀφοροῦν σέ μεγάλες καί ἡγετικές προσωπικότητες πού καθοδήγησαν τό ἔθνος καί ἄφησαν ἀνεξίτηλη τή σφραγίδα τῆς πνευματικῆς καί ἡρωϊκῆς προσφορᾶς τους.

 

 

Γιὰ νὰ τὰ ἀποθηκεύσετε, πατῆστε στὸ κάθε ἕνα ξεχωριστά,

δεξὶ κλὶκ καὶ ἀποθήκευση συνδέσμου ὡς.. (save target as..)

Βιβλία Ἀρχιµανδρίτη π. Ἰωάννη Ἀλεξίου

Ἐθνομάρτυρες Μάρτυρες τῆς Ἐλευθερίας Φωτισμένοι Πρωτοπόροι Ἥρωες τοῦ Εἰκόσιενα
 

 

Ἀγωνισταὶ τοῦ λόγου Ἡ παιδεία στὴν τουρκοκρατία Πνοὲς Πίστεως Στὰ Χρόνια τῆς Σκλαβιᾶς

 


Διάφορα ἠλεκτρονικὰ βιβλία ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ 1821

ΒΑΣ. Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ –

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (1971)

ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΛΙΤΣΑΡΑ – ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (1453-1821) ΗΡΩΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ στοὺς ἐθνικούς μας ἀγῶνες

 


 


Διάφορα κείμενα (pdf) ἀπὸ τὰ περιοδικὰ Ἀκτῖνες” καὶ “Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος”  

ΑΚΤΙΝΕΣ 36 – ΠΑΣΧΑ 1943

Γιατί το Μεσολόγγι (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΑΚΤ 738 (2013.03-04)

Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στην ελληνική ανεξαρτησία Α (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΑΚΤ 749 (2015.01-02)

Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στην ελληνική ανεξαρτησία Β (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΑΚΤ 750 (2015.03-04)

 

 

Πού τον θυμηθήκατε τον Φαλμεράγιερ; (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΑΚΤ 762 (2017.03-04)

Η πριμαντόνα και ο πρίγκιπας (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΑΚΤ 768 (2018.03-04)

Μέττερνιχ, ο ορκισμένος εχθρός της Ελληνικής Επανάστασης Α (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΑΚΤ 774 (2019.03-04)

Μέττερνιχ, ο ορκισμένος εχθρός της Ελληνικής Επανάστασης Β (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΑΚΤ 775 (2019.05-06)

 

 


Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον Α (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΑΚΤ 786 (2021.03-04)

 

Οι Νεομάρτυρες της πίστεώς μας (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 596 (2013.03-04) 1821. Λόγοι που έχουν πολλά να πουν (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΚτΕ 602 (2014.03-04) Από το δημοτικό τραγούδι ‘Της Πάργας’ (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 602 (2014.03-04) Η Κόρη των Αθηνών (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΚΤΕ 608 (2015.03-04)
 

 

Ο στρατηγός Μακρυγιάννης δάσκαλος της πίστης μας (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 608 (2015.03-04) Ο χορός του Ζαλόγγου (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 612 (2015.11-12) Διονύσιος Σολωμός. Ο Ποιητής της Ελευθερίας (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 613 (2016.01-02) Αικατερίνη-Ρόζα Μπότσαρη (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΚΤΕ 614 (2016.03-04)
 

 

Ο εθνομάρτυρας Πατριάρχης Γρηγόριος Ε (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 614 (2016.03-04) Η σπαρακτική ικεσία μιας χριστιανής μάννας (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 615 (2016.05-06) Αναθεματισμός… της παιδείας! (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΚΤΕ 620 (2017.03-04) Ο πυρπολητής Κωνσταντίνος Κανάρης (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 620 (2017.03-04)
 

 

Οι Κρυπτοχριστιανοί (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 621 (2017.05-06) Άφιξη του Καποδίστρια, πρώτου Κυβερνήτη, στην Ελλάδα (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 625 (2018.01-02) Ελλάδα… παντού! (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΚΤΕ 626 (2018.03-04) ‘Ο Θεός έδωσε την υπογραφή Του δια την ελευθερίαν της Ελλάδος’ (Κολοκοτρώνης) (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 626 (2018.03-04)
 

 

1η Ιανουαρίου 1822. Κήρυξη της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 631 (2019.01-02) Μπουμπουλίνα, η Καπετάνισσα, η Μεγάλη Κυρά (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 632 (2019.03-04) Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης διέρχεται τον Προύθο και κηρύσσει την Επανάσταση (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 637 (2020.01-02) Μαντώ Μαυρογένους, η ηρωίδα της Επαναστάσεως (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 638 (2020.03-04)
 

 

Ο άγνωστος ήρωας (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΚΤΕ 638 (2020.03-04) Η ναυμαχία του Ναβαρίνου (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) (2020.09-10) Ένα μάθημα (Α. Ν. Τσιριντάνης) – ΚΤΕ 643 (2021.01-02) Η αναγνώριση ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 643 (2021.01-02)
 

 

Δόμνα Βισβίζη (Ελίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα) – ΚΤΕ 644 (2021.03-04) Η έναρξη της Επανάστασης. Η μεγάλη αλήθεια πίσω από τον θρύλο (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΚΤΕ 644 (2021.03-04) Ρήγας Βελεστινλής (Α. Κ. Κορνάρου-Καλαμαρά) – ΚΤΕ 644 (2021.03-04) Η ‘ζηλευτή’ ζωή των ραγιάδων στην Τουρκοκρατία (Γιάννης Κ. Τσέντος) – ΚΤΕ 645 (2021.05-06)

 

Ὁμιλίες τοῦ κ. Γιάννη Τσέντου:

“Ἡ ἀλήθεια πίσω ἀπὸ τὸν θρῦλο τῆς Ἁγίας Λαύρας”.

 

 “Ἡ ‘μαύρη’ ζωὴ τῶν ραγιάδων”

 

“Ὁ ρόλος τῆς πίστης καὶ τῆς Ἐκκλησίας”

 

Ὁμιλία τῆς κας Ζωῆς Γκενάκου:

“῾Η ῾Ελληνίδα στὴν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821”

 

Αὐξομειωτὴς κειμένου-+=